Tillgänglighet, service och kvalitet är några av mina ledord. Du som kund ska känna att du har ett bollplank att du kan vända dig till mig i olika frågor rörande t.ex redovisning och skatt.

Revisionsuppdrag
Små och medelstora bolag
Stiftelser
Bostadsrättsföreningar
Ideella föreningar och trossamfund

Momsombud för utländska företagare
Föreligger skattskyldighet för moms för en utländsk företagare enligt mervärdeskattelagens 15§ måste denne ha ett av skatteverket godkänt momsombud i Sverige. Momsombudet ska sköta momsredovisning och i övrigt företräda företagaren i frågor som gäller moms. Jag har under ett flertal år varit momsombud för olika utländska företagare.

Stiftelsefrågor
Omfattande erfarenhet och kunskap inom stiftelseområdet. Jag kan hjälpa till med stiftelsebildning, ändring av stadgar och andra juridiska frågor avseende stiftelser. Dessutom kan jag bistå med konsultation i redovisningsfrågor.

Ideella föreningar och trossamfund
I min kundkrets har jag flera olika Ideella föreningar och trossamfund. Detta innebär att jag har en bred erfarenhet av revision inom dessa organisationsformer. Jag utför även granskning av ekonomisk rapportering av projekt finansierat av Forum Syd, Folke Bernadotteakademin m. fl.

Skatt och moms
Genom nära samarbete med mycket erfarna och duktiga skatte- och momskonsulter samt affärsjurister kan jag erbjuda konsultationer även inom dessa områden

Redovisning och bokslut
Jag har ett nära samarbete med flera olika redovisningsbyråer och kan förmedla kontakt med dessa för tillhandahållande av deras tjänster.

Handläggning av Bolagsverksärenden
Som exempel kan nämnas registrering av ny styrelseledamot, revisor, upprättande av bolagsstämmoprotokoll o.dyl.

Adress: Norrtullsgatan 6, plan 6, 113 29  Stockholm | Mob: 0732-67 20 33 | Tel: 08-32 83 10 | E-post: christina@gottingrevision.se