Gotting Revision

Christina Gotting Auktoriserad revisor


Efter 18 år på en av de fyra största Revisionsbyråerna startade jag eget 2004. Auktorisationen erhöll jag 1997.

Under mina år som anställd har jag arbetat med såväl medelstora internationella företag som mindre ägarledda företag. Dessutom har jag omfattande kunskap om och erfarenhet av stiftelser, ideella föreningar samt bostadsrättsföreningar.


LÄS OM VÅRA TJÄNSTER